Cả nhà ơi cho mình hỏi chút về hàng hóa xuất khẩu, Khi xuất hóa đơn xuất khẩu th…

Cả nhà ơi cho mình hỏi chút về hàng hóa xuất khẩu, Khi xuất hóa đơn xuất khẩu thì 0%, còn phần thuế xuất khẩu thì phụ thuộc vào từng mặt hàng thì chịu thuế xuất khẩu khác nhau. Còn phần kê khai và hoạch toán, Thuế GTGT vẫn được khấu trừ bình thường còn phần thuế xuất khấu, nếu như đầu vào nhập khẩu nguyên liệu thì xuất hàng ra mình được hoàn thuế, còn trường hợp mình nhập nguyên liệu trong nước và xuất hàng ra thì không được hoàn thuế đúng không nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *