Cả nhà ơi cho e hỏi có ai dùng phần mềm misa bị lỗi như sau ko ạ: sổ chi tiết và…

Cả nhà ơi cho e hỏi có ai dùng phần mềm misa bị lỗi như sau ko ạ: sổ chi tiết và tổng hợp công nợ tk331 ra một số, trên bảng cân đối tài khoản lại ra một số không ạ, mà bctc đã qua kiểm toán và nộp đi rồi ạ. E mới vào tiếp nhận vừa xem qua đã sai cái thế này,huhu.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi có ai dùng phần mềm misa bị lỗi như sau ko ạ: sổ chi tiết và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *