Cả nhà cho em hỏi là cty em đang làm thủ tục để hoàn thuế TNCN cho NV….ở đây c…

Cả nhà cho em hỏi là cty em đang làm thủ tục để hoàn thuế TNCN cho NV….ở đây có 2 mục tích là “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” và “kiểm tra trước hoàn thuế sau”, vậy là thuế sẽ về kiểm tra trực tiếp tại công ty hay là kiểm tra bộ hồ sơ và đối chiếu với các tờ khai mình đã nộp thôi ạ….vì mới làm lần đầu nên hơi thắc mắc, nhờ ACE giải thích cho em đoạn này với ạ. Em cám ơn!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *