anh chị cho em hỏi công ty em chuyển tiền góp vốn vào 1 công ty khác thì hạch to…

anh chị cho em hỏi công ty em chuyển tiền góp vốn vào 1 công ty khác thì hạch toán thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

One thought on “anh chị cho em hỏi công ty em chuyển tiền góp vốn vào 1 công ty khác thì hạch to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *