Em chào các anh chị ạ. Công ty em thành lập năm 2015 , đã đăng ký mẫu 08 với cơ …

Em chào các anh chị ạ. Công ty em thành lập năm 2015 , đã đăng ký mẫu 08 với cơ quan thuế nhưng hiện tại mẫu 08 đã biến mất cả bản cứng có dấu của cơ quan thuế lẫn các bản photo hay bản mềm , giờ nên làm thế nào ạ ??? Mong các anh chị giúp đỡ ạ ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 16, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Em chào các anh chị ạ. Công ty em thành lập năm 2015 , đã đăng ký mẫu 08 với cơ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *