Cả nhà cho e hỏi, bên e thuê nhân viên thời vụ,bên cung ứng đã xuất hoá đơn cho …

Cả nhà cho e hỏi, bên e thuê nhân viên thời vụ,bên cung ứng đã xuất hoá đơn cho bên e,vậy những người này e có cần làm quyết toán tncn ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi, bên e thuê nhân viên thời vụ,bên cung ứng đã xuất hoá đơn cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *