Bên em có 1 khách hàng thông báo xuất hóa đơn số tiền bị sai từ năm 2016 năm 201…

Bên em có 1 khách hàng thông báo xuất hóa đơn số tiền bị sai từ năm 2016 năm 2017 mới báo bên em làm biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới, như vậy có hợp lý không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *