Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên.vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh …

Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên.vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh doanh ngày 24/1 là 200 triệu đồng. Nhưng CSH chưa góp.
Ngày 5/4 Giấy báo có của ngân hàng báo tk1121 vnd: 1.133.350.000 đồng. (vốn vay từ nước ngoài chuyển về tk 1122 usd là ngày 4/4, sau đó làm hợp đồng với ngân hàng bán ngoại tệ ngày 5/4).Đây là khoản vay ngắn hạn trong vòng 1 năm. không báo lên ngân hàng nhà nước ạ.
lãi suất 1%/năm.
Làm thế nào để hợp thức hóa khoản vốn điều lệ trước ngày 5/4 để được miễn trừ thuế khoản tiền phải trả lãi? Em có thể làm phiếu thu tiền mặt 200 triệu của CSH góp vốn điều lệ trước ngày 4/4 có được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 14, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên.vốn điều lệ đăng ký trên giấy phép kinh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *