Các bạn cho mình hỏi chút! công trình mình chưa làm nhưng xuất hóa đơn trước đê …

Các bạn cho mình hỏi chút! công trình mình chưa làm nhưng xuất hóa đơn trước đê tạm ứng trước! giò không làm nữa mình viết hóa đơn điều chỉnh giảm khối lượng thì trong hóa đơn mình phải ghi như thế nào ạ? và kê khai thuế sao ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 14, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi chút! công trình mình chưa làm nhưng xuất hóa đơn trước đê …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *