Cả nhà cho mình hỏi: viết lên vé thế này các bác thuế có chấp nhận ko ạ?…

Cả nhà cho mình hỏi: viết lên vé thế này các bác thuế có chấp nhận ko ạ?


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 14, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi: viết lên vé thế này các bác thuế có chấp nhận ko ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *