ẤN CHỈ THUẾ! Các anh chị cho em hỏi: Ấn chỉ thuế là gì ạ? Tiếng Anh chuyên ngà…

ẤN CHỈ THUẾ!

Các anh chị cho em hỏi:
Ấn chỉ thuế là gì ạ? Tiếng Anh chuyên ngành là từ nào ạ?

Em tham khảo ntn đã đủ chưa ạ?

– Điều 1: ấn chỉ thuế là loại ấn phẩm được in theo chỉ định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản pháp quy dùng để quản lý thu thuế, thu phí, lệ phí cho Ngân sách Nhà nước.

Điều 2: Theo chức năng quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế được chia ra từng loại như sau:
– Các loại chứng từ thu như: Biên lai thu thuế; thu phí, lệ phí, biên lai thu tiền; biên lai thu phạt; giấy nộp tiền bằng tiền mặt; giấy nộp tiền bằng chuyển khoản, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý…..
– Các loại hoá đơn, tem, vé các loại….
– Các loại sổ sách, báo cáo và mẫu biểu thống kê kế toán thuế, tờ khai thuế (có phụ lục đính kèm).

Many thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *