Công ty em là đơn vị nộp thuế theo pp khấu trừ, sản xuất cây giống, cung cấp dịc…

Công ty em là đơn vị nộp thuế theo pp khấu trừ, sản xuất cây giống, cung cấp dịch vụ trồng cây xanh. Anh chị cho em hỏi chút về thuế GTGT ạ:
– Trường hợp công ty xuất bán cây cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức khác (Không ở khâu kinh doanh thương mại) thì có chịu thuế GTGT k? (Cây do C.ty ươm hạt, chăm sóc thành cây to để bán, không phải cây giống)
– Theo e được biết thì DN mua cây (Không phân biệt có sử dụng hay không sử dụng kỹ thuật chăm sóc…) sau đem bán cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì k phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Còn xuất bán cho hộ, cá nhân kd, tổ chức khác thì kê khai tính nộp thuế GTGT 5%. Vậy, thuế GTGT của đầu vào dùng chăm sóc cây (nếu có) có được khấu trừ không ạ?
– Ngoài lề 1 chút là phân biệt bán cây (TS 5%) và dịch vụ trồng cây (TS 10%) ạ
Mong anh chị giúp em với. Tks cả nhà ạ ^^

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Công ty em là đơn vị nộp thuế theo pp khấu trừ, sản xuất cây giống, cung cấp dịc…”

  • Thứ nhất : Nếu bán cây cho tổ chức thương mại tức là họ lại bán lại cho đối tượng khác thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, nếu bạn bán cho người tiêu dùng cuối cùng – mục đích mua cây về trồng 🙂 thì chịu thuế 5%. Thứ 2: cây và dịch vụ trồng cây, chăm sóc cây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thứ 3 thuế GTGT đầu vào sẽ được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế và không chịu thuế để tính ra được số thuế GTGT được khấu trừ đầu vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *