Chào cả nhà ? truong hợp Chủ doanh nghiep cho thuê đất thì mình hạch toán như th…

Chào cả nhà ? truong hợp
Chủ doanh nghiep cho thuê đất thì mình hạch toán như thế nào và nộp thuế ra sau đây ạ ?? doanh nghiệp e có phải xuất hóa đơn cho đơn vị thuê ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà ? truong hợp Chủ doanh nghiep cho thuê đất thì mình hạch toán như th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *