Anh chị cho em hỏi: Có thể có 2 công ty ở cùng 1 địa chỉ trên đăng ký kinh doanh…

Anh chị cho em hỏi:
Có thể có 2 công ty ở cùng 1 địa chỉ trên đăng ký kinh doanh và trên hóa đơn không? Sếp em định mở công ty thứ 2,lấy địa chỉ theo địa chỉ công ty thứ nhất. Thuế có phạt hay quy định gì về vấn đề này ko ah?
Cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Có thể có 2 công ty ở cùng 1 địa chỉ trên đăng ký kinh doanh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *