Help….Mình có cáo hồ sơ thầu cần dấu xác nhận kiểm toán, bạn nào biết hay có k…

Help….Mình có cáo hồ sơ thầu cần dấu xác nhận kiểm toán, bạn nào biết hay có kinh nghiệm trong vụ này ib giúp mình với. Thanks cả nhà nhiều nhiều!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Help….Mình có cáo hồ sơ thầu cần dấu xác nhận kiểm toán, bạn nào biết hay có k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *