Các bác cho em hỏi: Hóa đơn trên 20 triệu có yêu cầu phải làm hợp đồng hay đơn đ…

Các bác cho em hỏi: Hóa đơn trên 20 triệu có yêu cầu phải làm hợp đồng hay đơn đặt hàng ko? Vì nhiều khách hàng bên em họ ko ký.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các bác cho em hỏi: Hóa đơn trên 20 triệu có yêu cầu phải làm hợp đồng hay đơn đ…”

  • Việc làm hợp đồng, hay báo giá ra sao thì không có quy định pháp luật quy định, điều đó phụ thuộc vào nhu cầu quản lý của doanh nghiệp bạn. Thông thường với các hợp đồng giá trị lớn ( lớn bé thế nào tùy thuộc vào doanh thu hoạt động của từng công ty ) sẽ có hợp đồng đầy đủ để có ràng buộc trách nhiệm các bên.
    Nhưng mình khuyên nên có hợp đồng thì tốt, không có không sao, tuy nhiên sau này các cơ quan chức năng mà yêu cầu giải trình thì bạn sẽ hơi mệt đấy

  • Ko có quy định nào cả. Nhưng nếu có hợp đồng càng tốt. Việc làm hợp đồng 2 bên là để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Ngoài ra là cơ sở xác định phương thức mua bán của doanb nghiệp để xác định các yếu chi phí liên quan.
    Ví dụ: Nếu DN bán sản phẩm A cho KH với điều kiện giao hàng tại địa điểm KH chỉ định. Nếu 2 bên ko có hợp đồng quy định cụ thể thì rất khó để bảo vệ chi phí vận tải là chi phí được trừ. Chính vì thế việc làm hợp đồng rõ ràng là cơ sở xác định các nghiệp vụ kinh tế khác có liên quan và các chi phí liên quan được trừ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *