Các anh chị cho e hỏi chút ạ ! Trong ngân hàng thì khi phát sinh kế toán sửa chữ…

Các anh chị cho e hỏi chút ạ ! Trong ngân hàng thì khi phát sinh kế toán sửa chữa tài sản cố định mình hạch toán vào sổ cái tài khoản nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *