Cả nhà ơi cho e hỏi vụ Thuế TNCN với . Chẳng là trước đây em có làm tại Hải Dươn…

Cả nhà ơi cho e hỏi vụ Thuế TNCN với . Chẳng là trước đây em có làm tại Hải Dương Mã số thuế bên HD cấp và quản lý (Cty trả Net nên e ko phải đóng thuế TNCN và cũng ko phai nộp giấy tờ giảm trừ thuế TNCN nào cả nhưng nay e chuyển về Hưng Yên làm công ty lại trích lại % thuế TNCN nên e làm hồ sơ người phụ thuộc để được giảm trừ Và công ty bên Hưng Yên yêu cầu e làm mẫu 08 thay đổi cơ quan quản lý thuế từ hải dương sang Hưng Yên. Nhưng bên Hải Dương bảo bây giờ ko cần phải chuyển cơ quản lý nữa cứ về bên Hưng Yên nộp hso là bên Hưng Yên sẽ tự chuyển. Nhưng bạn kế toán công ty e nhất định ko chịu nhận hồ sơ và làm giảm trừ cho em.giờ em phải làm sao? Và mọi ng cho e xin các mẫu biểu hồ sơ đăng ký cá nhân tự quyết toán với ạ(phòng khi bạn kia bạn kế toán cty mới bên Hưng Yên nhất định ko làm cho )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi vụ Thuế TNCN với . Chẳng là trước đây em có làm tại Hải Dươn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *