Giữa rừng núi trao nhau Bình Rượu! Nhớ mãi…..! lời nói Lửa cháy Rượu đắng ngày…

Giữa rừng núi trao nhau Bình Rượu!
Nhớ mãi…..! lời nói Lửa cháy Rượu đắng ngày nào!
Trong cơn say Cám ơn anh Tâm đã dẫn em đi tìm vợ!Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *