Em chào cả nhà! Tình hình là em có đọc được thông báo từ ngày 12/06/2017 theo kh…

Em chào cả nhà! Tình hình là em có đọc được thông báo từ ngày 12/06/2017 theo khoản 3 điều 1 thông tư 37/2017 TT-BTC quy định: “thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh phát hành hóa đơn” (chứ không phải 5 ngày như trc kia nữa).
Như vậy, tính từ ngày hôm nay, mình đã đc áp dụng theo thông báo này rồi nhỉ. Tuy nhiên, Em làm cái thông báo phát hành hành hóa đơn trên HTKK nó vẫn báo lỗi ngày phát hành (tức là vẫn phải cách 5 ngày như trc). Giờ bên em đang cần xuất hóa đơn càng sớm càng tốt ấy ạ! Các bác giúp em vụ này với ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *