E đang muốn học kế toán thì e nên học kế toán tổng hợp hay về 1 mảng riêng ạ Và …

E đang muốn học kế toán thì e nên học kế toán tổng hợp hay về 1 mảng riêng ạ
Và học ở trung tâm nào ạ
E cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E đang muốn học kế toán thì e nên học kế toán tổng hợp hay về 1 mảng riêng ạ Và …”

  • Học tổng hợp, mới ra trường thì làm mảng riêng độ vài năm rồi lại quay lại làm tổng hợp. Đỡ quên kiến thức. Học thì ở đâu bạn bè học thì ra đó, nhiều trung tâm mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *