Các a/c cho e nhờ chút ạ Thứ 3 e bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, có 1 vấn đề nhờ cá…

Các a/c cho e nhờ chút ạ
Thứ 3 e bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, có 1 vấn đề nhờ các a/c tư vấn:
Công ty em thực tập có Số dư đầu kỳ trên sổ quỹ là gần 90 tỷ đồng, nhưng cô giáo em hỏi tại sao số dư trên sổ lại nhiều như thế( em có thấy công ty nào mà để trong két 1 lúc 90 tỷ tiền mặt không, hay công ty ghi khống). Em không trả lời được, sợ lần này bị cô khác hỏi như vậy, a/c trả lời giúp em với ạ.
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các a/c cho e nhờ chút ạ Thứ 3 e bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, có 1 vấn đề nhờ cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *