Các a/c cho e hỏi ah, Vd con của nguoi lao động nằm vien 14ngay kể cả chủ nhật, …

Các a/c cho e hỏi ah, Vd con của nguoi lao động nằm vien 14ngay kể cả chủ nhật, như vậy tháng đó có cần báo giảm nlđ k ah? Nếu tính 14 ngày trong 2-3 tuần, nếu trừ chủ nhật, vậy bh van chi trả ít nhất 11 ngày, vậy mà nhân sự bên em báo giảm Ld trong tháng đó, báo dc 1.08tr, bảo là có 3-4 ngày chủ nhật, các A/c giúp e với nhân sự làm vậy có đúng k? Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *