Mọi người hướng dẫn cho e cách binh này với.trường hợp cty e thuê mặt bằng để ki…

Mọi người hướng dẫn cho e cách binh này với.trường hợp cty e thuê mặt bằng để kinh doanh,nhưng mặt bằng này không được cấp phép kinh doanh,nên trong hợp đồng chỉ thể hiện là thuê để ở.trên hợp đồng thì thể hiện như vậy nhưng cty e vẫn kinh doanh.(chủ nhà cho phép).mọi người cho e hỏi làm sao để đưa những chi phí thuê,điện,nước…. hợp lý đưa vào cp cty được ạ
Cám ơn mn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *