các bạn ơi giúp mình với, mình nộp thông báo phát hành hóa đơn ko đc, mà gọi chữ…

các bạn ơi giúp mình với, mình nộp thông báo phát hành hóa đơn ko đc, mà gọi chữ ký số Hotrokhachhang Bkav CA, Hoàng Phúc Bkav cũng ko đc. Mình đang cần nộp gấp

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 10, 2017

account_box admin

6 thoughts on “các bạn ơi giúp mình với, mình nộp thông báo phát hành hóa đơn ko đc, mà gọi chữ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *