Anh chị cho em hỏi hàng nông, lâm, thủy sản mình mua của người nông dân bán cho …

Anh chị cho em hỏi hàng nông, lâm, thủy sản mình mua của người nông dân bán cho nhà hàng thuế suất là không tính thuế hay 5%, hồi trước em có hỏi cục thuế ( gọi hỏi miệng ko có văn bản) thì họ bảo 5%, nhưg có nhìu anh chị kế toán có ý kiến trái chiều rằng nhà hàng là bán cho công ty + chưa phải người tiêu dùng cuối cùng nên không tính thuế, vậy như thế nào mới đúng???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 10, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi hàng nông, lâm, thủy sản mình mua của người nông dân bán cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *