Mọi người giúp em với ạ. Nếu bây giờ mình có thai 2 tháng thì đi đóng bảo hiểm …

Mọi người giúp em với ạ.
Nếu bây giờ mình có thai 2 tháng thì đi đóng bảo hiểm còn kịp không?
Nếu được thì cần những thủ tục gì ạ.
Em cảm ơn mn ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 9, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người giúp em với ạ. Nếu bây giờ mình có thai 2 tháng thì đi đóng bảo hiểm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *