Cả nhà giúp mình ca này với, liên quan đến hàng biếu tặng Bên mình bán máy, giá…

Cả nhà giúp mình ca này với, liên quan đến hàng biếu tặng

Bên mình bán máy, giá 1 tỷ, ngoài ra tặng kèm khách phụ tùng thay thế. Giá vốn phụ tùng 20tr, giá bán thông thường cho khách khác là 30tr. Trên Hợp đồng chỉ ghi giá bán máy, danh mục phụ tùng tặng kèm, không ghi giá phụ tùng.

Vậy mình xuất hóa đơn và định khoản thế nào ạ?
– Phần doanh thu, giá vốn máy thì định khoản bình thường
– Phần phụ tùng: Xuất hóa đơn và định khoản như sau:
1. Doanh thu:
Nợ 131: 33tr
Có 511: 30tr
Có 333: 3tr

2. Giá vốn:
Nợ 632: 20tr
Có 156: 20tr

Như vậy là bên mình phải trả thêm
– Thuế TNDN cho phần chênh lệch giữa DT – GV: (30tr-20tr)x20%
– Thuế VAT: 3tr-2tr (lúc mua đầu vào)

Có đúng không ạ?
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà giúp mình ca này với, liên quan đến hàng biếu tặng Bên mình bán máy, giá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *