Bên em ký 1 hợp đồng dịch vụ với khách hàng là tổ chức nước ngoài. Giá trị hợp đ…

Bên em ký 1 hợp đồng dịch vụ với khách hàng là tổ chức nước ngoài. Giá trị hợp đồng là 1.200USD, trong đó giá trị dịch vụ thưc hiện tại Việt Nam là 200USD. Khách hàng phải tạm ứng cho bên em 200USD trước để bên em bắt đầu thực hiện dịch vụ. Và khách hàng đòi bên em phải cung cấp hóa đơn cho 200USD này để họ chuyển tiền. Mà theo TT 39 thì bên dịch vụ chỉ được xuất hóa đơn khi nhận được tiền tạm ứng của khách hàng. Vậy, cho em hỏi:
– Em có thể xuất hóa đơn trước cho khách hàng số tiền dịch vụ thực hiện tại Việt Nam là 200USD này hay phải nhận được tiền của khách hàng thì em mới được xuất hóa đơn?
– Trong trường hợp này thì em sử dụng hóa đơn nào cho số tiền 200USD va số tiền 100USD còn lại? (Hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn thương mại)
Rất cần sự trợ giúp của mọi người!
Em chân thành cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *