Nhờ anh chị tư vấn giúp em…. Công ty tư vấn du học nhận tiền tài trợ của trư…

Nhờ anh chị tư vấn giúp em….

Công ty tư vấn du học nhận tiền tài trợ của trường đại học từ nước ngoài để tổ chức 1 cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh về đất nước họ và của trường. Giá trị khoản tài trợ từ 2- 3 trăm triệu.
Vậy khi công ty em nhận được khoản tài trợ này thì có cần xuất hóa đơn GTGT không ạ?
Em đã tra cứu văn bản pháp luật thì thấy có 2 tài liệu liên quan:
1. Theo Tại điểm 7 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Điểm 5.24 mục IV phần B được sửa đổi như sau:
Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ, căn cứ mục đích tài trợ đã được ghi trong hợp đồng tài trợ để lập chứng từ chi tiền”.
2.Theo khoản 1 thông tư 219 thì quy định Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
Nên em vẫn mông lung chưa biết doanh nghiệp mình phải xuất hóa đơn hay không phải xuất hóa đơn ạ.
Mong anh chị tư vấn, đừng bơ bài em ;( Em xin chân thành cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *