Em chào cả nhà ạ! Em có câu hỏi muốn nhờ cả nhà tư vấn giúp em ạ Công ty em là c…

Em chào cả nhà ạ!
Em có câu hỏi muốn nhờ cả nhà tư vấn giúp em ạ
Công ty em là công ty Cổ phần thành lập năm 2014
Năm 2016 công ty tạm ngừng kinh doanh 01 năm từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2017
Bây giờ muốn giải thể vì công ty ko có hoạt động gì
Em phải làm những thủ tục gì với cơ quan thuế và với sở kế hoạch ạ
Ai có mẫu biểu tư vấn và gửi cho em theo địa chỉ mail: [email protected]
Em cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em chào cả nhà ạ! Em có câu hỏi muốn nhờ cả nhà tư vấn giúp em ạ Công ty em là c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *