Công ty mình vừa quyết toán xong, cả nhà cho mình hỏi khi nộp phạt vì lý do “phạ…

Công ty mình vừa quyết toán xong, cả nhà cho mình hỏi khi nộp phạt vì lý do “phạt tiền về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp” thì mình chọn tiểu mục nào ạ? Tiểu mục 4272 có đúng không ạ? Mình sợ nộp sai rồi làm công văn điều chỉnh rồi phạt chậm nộp nên xin ý kiến cả nhà nhé. Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Công ty mình vừa quyết toán xong, cả nhà cho mình hỏi khi nộp phạt vì lý do “phạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *