Các bác ơi Ngày 31/5 viết 2 hóa đơn cho khách (nhg chưa xé khỏi cuống),…

Các bác ơi
Ngày 31/5 viết 2 hóa đơn cho khách (nhg chưa xé khỏi cuống), ngày 2/6 e viết hóa đơn nữa ( đã xé khỏi cuống) và cả 3 hóa đơn này e chưa giao khách hàng cũng như chưa kê khai.
Khi kiểm tra lại e phát hiện sai sót về số tiền trên hai hóa đơn ngày 31/5. KH yêu cầu bên em cấp hóa đơn trong t5 để khớp với hồ sơ làm thanh toán bên kho bạc
Vậy, trong t.hợp này e có thể lập BB thu hồi 3 hóa đơn đã lập và đồng thời xuất 3 hóa đơn thay thế đc ko ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác ơi Ngày 31/5 viết 2 hóa đơn cho khách (nhg chưa xé khỏi cuống),…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *