mình làm mẫu 3.12 kỳ báo cáo cuối cùng, phần hóa đơn hết giá trị sử dụng , phầ…

mình làm mẫu 3.12 kỳ báo cáo cuối cùng, phần hóa đơn hết giá trị sử dụng , phần từ số đến số mình đánh đúng , nhảy ra số tồn đúng vd: từ số 0000020 đến 0000100 ra tồn 81 mà khi xuất file nó cứ bảo sai ngay chỗ từ số đến số vậy các bạn?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *