e chào các anh c ạ.Doanh nghiệp e là doanh nghiệp siêu nhỏ, nay ra ngân hàng họ …

e chào các anh c ạ.Doanh nghiệp e là doanh nghiệp siêu nhỏ, nay ra ngân hàng họ yêu cầu làm cam kết chứng minh doanh nghiệp mình là doanh nghiệp siêu nhỏ ạ
Anh, chị nào có mẫu không ạ cho e xin ạ
e cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “e chào các anh c ạ.Doanh nghiệp e là doanh nghiệp siêu nhỏ, nay ra ngân hàng họ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *