Ac cho e hỏi năm 2016 làm theo qd 48 thì bút toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho…

Ac cho e hỏi năm 2016 làm theo qd 48 thì bút toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho là tk 159 đúng ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 7, 2017

account_box admin

One thought on “Ac cho e hỏi năm 2016 làm theo qd 48 thì bút toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *