Xử lý thế nào anh em? + 01/01/2015: mua một tòa nhà nắm giữ chờ tăng giá + 15/1…

Xử lý thế nào anh em?
+ 01/01/2015: mua một tòa nhà nắm giữ chờ tăng giá
+ 15/10/2016: HĐQT quyết định chuyển mục đích sử dụng thành bán (chứ không phải nắm giữ chờ tăng giá nữa)
+ 15/11/2016: ký hợp đồng bán cho công ty khác
+ 24/01/2017: bàn giao toàn bộ tòa nhà cho đối tác
Thời điểm bđs đầu tư chuyển thành htk là thời điểm nào? 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Xử lý thế nào anh em? + 01/01/2015: mua một tòa nhà nắm giữ chờ tăng giá + 15/1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *