mọi người ơi mình có mấy trường hợp về hóa đơn trên 20tr nhưng thanh toán chậm t…

mọi người ơi mình có mấy trường hợp về hóa đơn trên 20tr nhưng thanh toán chậm theo hợp đồng nhờ mọi người chỉ giúp nhé
THứ nhất thanh toán chậm theo HĐ nhưng trước khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì đã thanh toán rồi
trường hợp này có cần làm hồ sơ hay phụ lục HĐ gia hạn ko
nó quy định tại điểm nào
-Thứ 2 Khi cơ qan thuế đến kiểm tra thanh toán chậm và chưa thanh toán thì làm HĐ gia hạn thanh toán như bản em gửi là đúng rồi
Thứ 3. Đối với các khoản thanh toán chậm khi cơ quan thuế đến kiểm tra thì chưa thanh toán
nhưng sau đó lại thanh toán tiếp
vậy khoản thuế GTGT này có được khấu trừ ko
quy định tại điểm nào
Thứ 5 những khoản thanh toán chậm nếu ko làm phụ lục gia hạn thì phải kê khai điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến kiểm tra
vậy sau khi cơ quan thuế đến kiểm tra ta lại thanh toán và có chứng từ thanh toán qua NH vậy ta có được kê khai điều chỉnh tang ko quy định tại đâu
Thứ 6 : Những khoản thanh toán chậm ko làm phụ lục gia hạn thanh toán, ko làm kê khai điều chỉnh giảm, vậy khi cơ quan thuế đến kiểm tra có vấn đề nào xảy ra cho trường hợp này ko

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

One thought on “mọi người ơi mình có mấy trường hợp về hóa đơn trên 20tr nhưng thanh toán chậm t…”

 • TH1: ko cần
  TH2: đúng
  TH3: Tại thời điểm kiểm tra có HĐ chưa hết thời hạn thanh toán là ok Điều 1 TT26/2015
  TH5: Có điều 15 TT219/2013
  TH6:Loại thuế GTGT đc khấu trừ
  Loại CP tương ứng
  Nếu ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì bị phạt chậm nộp tính trên 0.03% và phạt 20% tính trên số thuế chậm nộp
  Cả thuế GTGT và thuế TNDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *