Có 1 công ty hỏi em trường hợp như thế này. Các bác giúp e với ạ? Công ty bán h…

Có 1 công ty hỏi em trường hợp như thế này. Các bác giúp e với ạ?
Công ty bán hàng của họ cho khách năm 2016 xuất khoảng 8 cái hoá đơn. Tổng giá trị hàng khoảng 2 tỷ. Mãi khách hàng không chịu trả khoản tiền thuế gtgt khoảng 200 triệu. Hoá đơn đã xuất rồi, nhưng chỉ chụp gửi cho khách, liên 2 vẫn lưu ở quyển hoá đơn. Bên khách hàng họ cũng đã kê khai (mặc dù ko có liên 2 đầu vào).
Giờ công ty này hỏi em là có thể can thiệp điều chỉnh loại hoá đơn đầu ra này ra ko kê khai thành xoá bỏ được ko? Vì liên 2 mình vẫn lưu. Hoặc Công ty này nhờ em bảo nhờ bên thuế can thiệp để khách hàng họ trả tiền cho họ được ko? Khó đỡ quá các bác ạ.
E chỉ làm thuế chưa làm nội bộ đòi nợ bao giờ. Hu hu.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

One thought on “Có 1 công ty hỏi em trường hợp như thế này. Các bác giúp e với ạ? Công ty bán h…”

  • Hợp đồng thế nào thế bạn? giá trị hợp đồng bao gồm thuế GTGT chưa?Vả lại chức năng bên thuế đâu phải là đòi nợ? đây là quan hệ dân sự giữa 2 bên bán và mua. Cơ quan có thể đứng ra phán xét chỉ là tòa án hoặc trung tâm trọng tài kinh tế bên cạnh phòng Cn việt nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *