cả nhà ơi, các anh chị có làm hồ sơ báo mất sổ bảo hiểm khi người lao động đó ch…

cả nhà ơi, các anh chị có làm hồ sơ báo mất sổ bảo hiểm khi người lao động đó chuyển sang công ty mới làm việc, em báo tăng và làm gì nữa ạ. Lúc báo tăng thì em có ghi người lao động mất sổ không ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà ơi, các anh chị có làm hồ sơ báo mất sổ bảo hiểm khi người lao động đó ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *