Mọi người ơi cho em xin ý kiến với. Trong tháng 5, Bên em chuyển tiền cho đơn v…

Mọi người ơi cho em xin ý kiến với. Trong tháng 5, Bên em chuyển tiền cho đơn vị A để ngta cung ưng dịch vụ cho bên em. Nhưng đv A lại xuất hoá đơn tháng 6 cho bên em mặc dù dịch vụ thì xong xuôi trong tháng 5. Theo nguyên tắc bên A xuất hoá đơn sai thời điểm phải ko ạ? Và nếu bên em nhận hoá đơn như vạy thì có sao ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi cho em xin ý kiến với. Trong tháng 5, Bên em chuyển tiền cho đơn v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *