Mọi người cho e hỏi, là những hóa đơn bán lẻ, bill thanh toán tiền cafe,… thì …

Mọi người cho e hỏi, là những hóa đơn bán lẻ, bill thanh toán tiền cafe,… thì có được đưa vào CP hợp lý ko ạ?
Em có tìm hiểu, thì lập bảng kê 01/TNDN là được –> nhưng chỉ áp dụng với 1 số trường hợp, như: mua hàng nông sản, mua hàng của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có tổng thu <100tr/năm. Hoặc theo TT96, thì hóa đơn in từ máy tính tiền cũng được đưa vào chi phí, nhưng trên đó phải có tên, MST của đơn vị bán. Mà các bill tính tiền thì thường đâu có MST. Mọi người cho e xin ý kiến với ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho e hỏi, là những hóa đơn bán lẻ, bill thanh toán tiền cafe,… thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *