Em hỏi cả nhà tý. công ty thành lập năm 2015 Năm 2015 công ty lỗ 300.000.000 tr …

Em hỏi cả nhà tý. công ty thành lập năm 2015
Năm 2015 công ty lỗ 300.000.000 tr
Năm 2016 công ty lãi 10.000.000 tr
Vậy sang năm 2017 em phải kết chuyển như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em hỏi cả nhà tý. công ty thành lập năm 2015 Năm 2015 công ty lỗ 300.000.000 tr …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *