Cả nhà cho e hỏi với ah .Bên a e là CTY TNHH MTV do hoạt động quy mô nhỏ nên k …

Cả nhà cho e hỏi với ah .Bên a e là CTY TNHH MTV do hoạt động quy mô nhỏ nên k đóng bảo hiểm cho nhân viên. Vậy e chỉ làm hd ngắn hạn( dưới 3 thang) cho mọi ng có đk k ah. Một người có thể kí lại hd nhiều lần đc k ah. E nghe nói là k thể kí lặp lai đc ah. Mọi người tư vấn giúp e với ah. E cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ah .Bên a e là CTY TNHH MTV do hoạt động quy mô nhỏ nên k …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *