Các anh chị tư vấn giúp em em đang muốn viết hoá đơn đỏ! Họ yêu cầu có giấy nhiệ…

Các anh chị tư vấn giúp em em đang muốn viết hoá đơn đỏ! Họ yêu cầu có giấy nhiệm thu và thanh lý hợp đồng em ko hiểu lắm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị tư vấn giúp em em đang muốn viết hoá đơn đỏ! Họ yêu cầu có giấy nhiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *