từ 1/6 doanh nghiệp đóng 17.5% BHXH , giảm 0.5% đúng không các anh chị?Vậy là 32…

từ 1/6 doanh nghiệp đóng 17.5% BHXH , giảm 0.5% đúng không các anh chị?Vậy là 32% tất cả Người lao động và cty đúng k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

11 thoughts on “từ 1/6 doanh nghiệp đóng 17.5% BHXH , giảm 0.5% đúng không các anh chị?Vậy là 32…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *