Mấy anh chị ơi cho em hỏi là nộp thừa thuế thu nhập cá nhân thì làm sao để lấy l…

Mấy anh chị ơi cho em hỏi là nộp thừa thuế thu nhập cá nhân thì làm sao để lấy lại ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

One thought on “Mấy anh chị ơi cho em hỏi là nộp thừa thuế thu nhập cá nhân thì làm sao để lấy l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *