Chào cả nhà mình có một tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại một c…

Chào cả nhà mình có một tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại một công ty như sau:
Công ty đang nộp và kê khai thuế theo quý.

Anh A làm tại một công ty, tháng 1/2016 anh ta có nhận được khoản thưởng lương tháng 13, 14 là 9 tr và lương tháng 1 của anh ta là 5.7tr. Lương T2 của anh ta là 5.5 tr, lương tháng 3 của anh ta là 5.8 tr. vâỵ theo các bạn anh ta có phải nộp thuế TNCN (bỏ qua các phần giảm trừ gia cảnh và các giảm trừ khác, chỉ tính giảm trừ bản thân)???????????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Chào cả nhà mình có một tình huống liên quan đến thuế thu nhập cá nhân tại một c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *