Cả nhà cho mình hỏi bây giờ chi phí xăng dầu cho phương tiện vận tải đường biển,…

Cả nhà cho mình hỏi bây giờ chi phí xăng dầu cho phương tiện vận tải đường biển, cụ thể là sà lan chở hàng thì chiếm khoảng bao nhiêu % doanh thu hoặc định mức khi quyết toán thuế là bao nhiêu. VD như ô tô thì mình vẫn hay cho là 30-35% doanh thu chẳng hạn :))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi bây giờ chi phí xăng dầu cho phương tiện vận tải đường biển,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *