Cả nhà cho em hỏi với ạ. Nếu công ty em không kê khai và nộp chậm thuế nhà thầu …

Cả nhà cho em hỏi với ạ. Nếu công ty em không kê khai và nộp chậm thuế nhà thầu nước ngoài thì mức phạt là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn mọi người. 🙁 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *